Poradnik OSWG

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie

11 stycznia 2019
by redakcja
0 comments

Biblioteczka rodzica i wychowawcy – nowości styczeń 2019

Zapraszamy do biblioteki szkolnej po najnowsze nabytki z dziedziny psychologii, wychowania i pedagogiki.

 1. Chutnik S. Dowód dojrzałości
 2. Grochowska N. Twoje życie-twoja sprawa
 3. Jędrzejko M. Narkotyki i dopalacze
 4. Jull J. Agresja-  nowe tabu?
 5. Juul J. „Nie” z miłości
 6. Juul J. Nastolatki.
 7. Juul J. Sztuka przegrywania
 8. Juul J. Twoje kompetentne dziecko
 9. Juul J. Uśmiechnij się, siadamy do stołu
 10. Juul J. Zamiast wychowania
 11. Juul J. Życie w rodzinie
 12. Kaczmarzyk M. Szkoła neuronów
 13. Kaczmarzyk M. Unikat
 14. Lythcott-Haims J. Pułapka nadopiekuńczości
 15. Maj M. Jak spełniać marzenia?
 16. Młynarczyk E. Savoir-vivre na co dzień
 17. Nowak K. Idealny rodzic nie istnieje
 18. Otyłość u dzieci i młodzieży
 19. Stein A. Nowe wychowanie seksualne

18 kwietnia 2018
by redakcja
0 comments

Matematyka na co dzień

Matematyka to nie tylko lekcja w szkole, wystarczy zwrócić uwagę na to, po czym chodzimy na co dzień. Bardzo interesujące z matematycznego punktu widzenia są posadzki, chodniki, czy wycieraczki. Kostki brukowe mają zazwyczaj kształt figur, którymi można szczelnie wypełnić płaszczyznę (powstaje wtedy parkietaż)[1]. Nawet jeżeli są to zwyczajne prostokąty, to mogą być układane na kilka różnych sposobów. Można też napotkać kostki o bardziej oryginalnych kształtach.

Dachówka Seter — Zdjęcie stockowe Continue Reading →

18 kwietnia 2018
by redakcja
0 comments

Historia sztuki a uczeń głuchy

Historia sztuki to przedmiot, w którym przeszłość styka się z teraźniejszością, problemy artystyczne pokazywane są z różnych stron i punktów widzenia. Przedmiot historia sztuki realizowany jest w trzyletnim cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym w OSWG przy ul. Łuckiej. W trakcie zajęć uczniowie poznają twórczość wybitnych artystów oraz dzieje sztuki w chronologicznym układzie. Uczą się opisywać i analizować dzieła sztuki, dyskutować na temat różnych kulturowych zjawisk i wydarzeń artystycznych stosując właściwą, poprawną merytorycznie terminologię. Historia sztuki to podstawa rozumienia zjawisk w sztuce oraz baza, dzięki której można podjąć własne poszukiwania twórcze. To nie tylko źródło wiedzy o stylach, artystach, lecz także niewyczerpane źródło inspiracji. W czasie lekcji wiedza dopełniana jest materiałem ilustracyjnym. Ważnym elementem kształcenia z historii sztuki są wyjścia i wyjazdy edukacyjne, w czasie których poprzez żywy kontakt z dziełami, miejscami, historią, uczniowie uczą się jak „czytać” i rozumieć sztukę. Ostatecznym zwieńczeniem kształcenia jest matura. Continue Reading →

18 kwietnia 2018
by redakcja
0 comments

Wpływ wycieczek na rozwój ucznia

Celem pracy pedagogicznej jest uczynienie życia wychowanków pełniejszym – niosącym wiele niezbędnych, różnorakich doświadczeń. We współczesnej dydaktyce poszukuje się rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które przezwyciężałyby przedmiotowe rozdrobnienie treści nauczania. Duże możliwości w tym zakresie kryją w sobie wycieczki szkolne, zwłaszcza te, które określa się mianem wieloprzedmiotowych. Pozwalają one na efektywną i efektowną realizację procesu kształcenia poza ławką szkolną, czynią zadość wymogowi-więcej ruchu dla młodzieży. Stanowią skuteczną metodę pobudzania młodego pokolenia do przezwyciężania barier psychomotorycznych i zapewnienia uczniom bardziej praktycznego zainteresowania się różnymi formami spędzania wolnego czasu i wypoczynku. Uczniowie wzmacniają swe zaufanie do prawdziwości wiedzy szkolnej, do jej wiarygodności. Łatwiej dostrzegają luki w swej wiedzy. Utrwala się ona w czasie podsumowania wycieczek wieloprzedmiotowych, co stwarza doskonałą możliwość uświadamiania sobie różnic i podobieństw między wyobrażeniami o kraju „przed” i „po” wycieczkach. Wycieczki szkolne nie tylko wpływają na odczucia uczniów, są one doskonałą szkołą ich wyrażania. Udział w wycieczkach szkolnych staje się nieodzownym warunkiem, aby móc przeżyć rzeczy i zjawiska w naturalnej ich postaci i środowisku. Continue Reading →

27 lutego 2018
by redakcja
0 comments

Koło Głuchego Tłumacza w OSWG

Nasz ośrodek podpisał w bieżącym roku szkolnym porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM). Dzięki wsparciu Stowarzyszenia rozwijać się może praca Koła Głuchego Tłumacza  w naszej szkole. STPJM to organizacja od prawie dekady działająca
w obszarze tłumaczeń. W jej szeregach są także zawodowi głusi tłumacze PJM. Dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem Koło Głuchego Tłumacza w OSWG może korzystać z doświadczenia zawodowych tłumaczy, z ich wiedzy i praktyki. Continue Reading →

2 października 2017
by redakcja
Możliwość komentowania Promocja czytelnictwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie została wyłączona

Promocja czytelnictwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie

 

Jak dbamy o czytelnictwo naszych uczniów? Poniżej przedstawiam Państwu informację o działaniach promujących czytelnictwo w Ośrodku i zapraszam do lektury.

 • bierzemy udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, edycja 2017. Dofinansowanie do zakupu książek do biblioteki szkolnej otrzymało Liceum Ogólnokształcące. Lista książek do kupienia opracowana przez uczniów została zaakceptowana przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców, obecnie trwają zakupy. Ponadto każda klasa licealna realizuje projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej oraz dotyczący promocji czytelnictwa, które zakończą się 30. 11. 2017. W 2016 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dofinansowanie do zakupu książek otrzymała Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum. Razem kupiono 271 książek za łączną kwotę 6217, 27zł. Ponadto zostały zrealizowane projekty edukacyjne promujące czytanie. Z projektami można zapoznać się na stronie internetowej biblioteki;
 • udział w ogólnopolskim konkursie „Ławka z wyobraźnią” przeprowadzony w listopadzie 2016r. przez Fundację Zaczytani.org– projekt ławki wykonały Karolina Bartosiewicz i Katarzyna Wieczorkiewicz. Tytuł projektu: „Literatura polska widziana oczami osób głuchych”, została wykorzystana tematyka „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Konkurs nie został rozstrzygnięty, ale projekt ławki uczennic został wprowadzony do katalogu fundacji i czeka na sponsora i produkcję;
 • projekt „Książka łatwa czy trudna” – uczniowie podejmują próby selekcjonowania literatury pięknej według poziomu trudności językowej (podział na 4 kategorie: łatwa, średnia, trudna i bardzo trudna). Każda z tych kategorii ma swój kolor naklejony na grzbiet książki, co ma ułatwić czytelnikowi jej wybór. Kolor zielony oznacza książkę łatwą, kolor żółty – poziom średni, niebieski – trudny, a czerwony – bardzo trudny;
 • projekt Chcemy czytać” – były opracowane w języku migowym streszczenia wybranych książek, które są udostępniane na stronie internetowej biblioteki i profilu facebook`owym Ośrodka;
 • projekt Wolny dostęp do półek – uczniowie uczą się samodzielności w wyborach czytelniczych;
 • projekt „Kupujemy książki” – uczniowie wybierali tytuły książek do kupienia do biblioteki (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2016, 2017);
 • udział w Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórce Książek Podaruj książkę Kresowiakom” – książki zostały przekazane polskim licealistom na Litwie i Białorusi za pośrednictwem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna,
 • udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Książek „Zaczytane biblioteki” w dn.27 kwietnia-21 maja 2017r. przeprowadzonej przez Fundację Zaczytani.org. W sumie zebraliśmy 127 książek, które zostały przekazane do Szpitala Dziecięcego.
 • udział w Ogólnopolskiej Akcji Publicznego Czytania „Jak nie czytam, jak czytam” zorganizowanej 1 czerwca 2017 przez miesięcznik „Biblioteka w szkole”. W akcji uczestniczyła cała społeczność Ośrodka.
 • udział w projekcie żywieniowym „Trzymaj formę” prowadzonym przez nauczycielkę Alicję Kozińską – gromadzenie i udostępnianie książek z działu gastronomia, zdrowie i dietetyka,
 • próba korelacji czytelniczej między biblioteką a przedmiotami szkolnymi uczniowie na polecenie nauczycieli wypożyczają zbeletryzowane książki przedmiotowe, za co mogą otrzymać ocenę;
 • czytanie w czasie wolnym. Od tego roku czytelnicy mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i wakacji. Wyjątkiem są uczniowie klas kończących. Ponadto w grupach internackich są realizowane zajęcia czytelnicze z uwzględnieniem preferencji czytelniczych wychowanków.

Continue Reading →

9 marca 2017
by redakcja
Możliwość komentowania Matura, jak się uczyć, aby dobrze się przygotować? została wyłączona

Matura, jak się uczyć, aby dobrze się przygotować?

Egzamin dojrzałości to temat, który budzi wiele emocji i to nie tylko wśród maturzystów!
Nic dziwnego, w końcu każdy licealista chciałby zdać ten ostatni egzamin szkoły średniej jak najlepiej. Od czego należy zacząć? Co zrobić, aby zapamiętać jak najwięcej? Na pewno wiesz, że swoje przygotowania powinieneś zacząć znacznie wcześniej, od dokładnego przemyślenia i wybrania przedmiotów, które będziesz zdawać. Oczywiście obowiązkowo będą to matematyka, język polski oraz język obcy nowożytny. Pytanie brzmi jakie dodatkowe przedmioty wybrać? Zastanów się, co przychodzi Ci z łatwością? Co Cię ciekawi? Czy masz smykałkę do obliczeń matematycznych, niesamowitą pamięć do dat historycznych, wzorów chemicznych czy też od zawsze lubiłeś pisać wypracowania? Po drugie warto sprawdzić, co będzie wymagane na przyszłym kierunku czy w profilu szkoły, do której się wybierasz. Tu odsyłam Cię do informatorów maturzysty oraz stron internetowych uczelni i szkół wyższych. Continue Reading →