You are here: Home » Egzamin zawodowy » Technik informatyk

Technik informatyk

Jakie egzaminy trzeba zdać, aby otrzymać dyplom technika informatyka?

INF 02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF 03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Dziś komputery spotykamy wszędzie. Trudno znaleźć dziedzinę życia, w której nie ma zastosowania informatyka. To, czego uczniowie uczą się na zajęciach, mogą zastosować w życiu codziennym. Zrobienie sieci we własnym domu, zamiana laptopa w telewizor, czy szybka naprawa własnego komputera, albo wykonanie własnej strony z pięknie przygotowanymi zdjęciami, to coś, czego można nauczyć się wybierając kierunek technik informatyk.

Warto uświadomić młodzieży jak ważne jest, systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, by nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Ważne jest, by młodzież przygotowująca się do wykonywania zawodu technik informatyk znała słownictwo branżowe. To nic trudnego, na zajęciach wyjaśniane są nowe pojęcia i posługujemy się nimi w toku dalszej nauki. Wiele materiałów można znaleźć
w podręcznikach, ale warto zachęcać do poszerzania wiadomości i korzystania z innych źródeł wiedzy, np.: z literatury fachowej (dostępnej również w bibliotece szkolnej), Internetu, który jest nie tylko źródłem rozrywki, ale właściwie wykorzystany, stanowi kopalnię wiedzy. Zwłaszcza, że egzaminy zawodowe przygotowywane są dla uczniów słyszących i niesłyszących. Dostosowaniem jest wydłużenie czasu o 30 minut i obecność tłumacza na egzaminie.

Dodatkowym atutem naszego Ośrodka jest nowe wyposażenie placówki. Szkoła jest po generalnym remoncie włącznie z boiskami szkolnymi. Wyposażenie pracowni jest nowoczesne, wykorzystujemy aktualne oprogramowanie. To wszystko sprawia, ze uczniowie mają zapewnione komfortowe warunki do nauki oraz zajęć sportowych. Szkoła zapewnia zdawanie egzaminów zawodowych na miejscu.

Alicja Orzechowska-Wlazło