You are here: Home » Egzamin zawodowy » Informacje ogólne o egzaminach zawodowych

Informacje ogólne o egzaminach zawodowych

W każdej kwalifikacji jest egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny składa się z 40 pytań testowych, na które mamy 90 minut. W pytaniach tylko jedna odpowiedź jest dobra. Wybrane odpowiedzi należy bardzo uważnie zaznaczyć na „karcie odpowiedzi”, bo tylko te karty są sprawdzane i są podstawą do obliczenia zdobytych punktów. Trzeba zdobyć 50% punktów czyli odpowiedzieć na 20 pytań.

 

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu w czasie 180 minut otrzymanego zadania. Za prawidłowe wykonanie pracy przydzielane są punkty i trzeba zdobyć 75%. Egzaminy zawodowe przygotowywane są dla uczniów słyszących i niesłyszących. Dostosowaniem jest wydłużenie czasu o 30 minut i obecność tłumacza na egzaminie. Po zdaniu obu części: teoretycznej i praktycznej – otrzymuje się zaświadczenie o zdaniu tej kwalifikacji.

Co się stanie jeśli nie zaliczysz egzaminu?

 Egzaminy można poprawiać w następnych sesjach. Jeżeli już jest zdany,
np. egzamin teoretyczny – wystarczy poprawić drugą część, tzn. praktyczny.

Egzaminy brakujące można zdawać nawet po ukończeniu szkoły – oczywiście dopóki nie ma wszystkich zdanych egzaminów – nie ma dyplomu technika.

 

Elżbieta Bej