You are here: Home » Język migowy » Koło Głuchego Tłumacza

Koło Głuchego Tłumacza

Dwa lata temu w OSWG zawiązało się Koło Głuchego Tłumacza. Koło daje uczniom możliwość treningu w tłumaczeniu pomiędzy językiem polskim a migowym, poznawania różnych technik przekładu i ćwiczenia tłumaczenia w naturalnych sytuacjach. Opiekunkami Koła są doświadczone tłumaczki i członkinie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego: nauczycielka języka angielskiego – Katarzyna Głozak i języka polskiego – Anna Hummel. W zeszłym roku uczniowie w ramach pracy koła wzięli udział w dwóch cyklach spotkań realizowanych w ramach projektu „Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie”. W ramach pierwszego z nich młodzież poznała technikę tłumaczenia lustrzanego (tak zwany mirroring) i miała okazję zaprezentować zdobyte umiejętności w czasie organizowanych wycieczek po stolicy – także z udziałem zaproszonej młodzieży ze szkół masowych. W drugim projekcie pod nazwą „Język polski – jak to zamigać?” uczniowie zmagali się z polską frazeologią i szukali jej odpowiedników w języku migowym. Prócz pogłębiania wiedzy z zakresu języka polskiego uczniowie ćwiczyli umiejętność tłumaczenia z tekstu pisanego na migowy przed kamerą.

Uczniowie zaangażowani w prace Koła, przy wsparciu opiekunek, tłumaczą szkolne akademie na język migowy przed cała szkolną społecznością.

Koło niewątpliwie wyposaża uczniów w szeroki wachlarz umiejętności: począwszy od radzenia sobie w czasie występów publicznych, przez podnoszenie kompetencji w języku migowym i polskim, aż po umiejętności znajdowania odpowiedników pomiędzy tymi dwoma językami, a także kompetencje typowo tłumaczeniowe.

Anna Hummel
nauczyciel języka polskiego
opiekun Koła Głuchego Tłumacza