You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Chciał połączyć dwa światy – artykuł dr Andrzeja Barańskiego

Chciał połączyć dwa światy – artykuł dr Andrzeja Barańskiego

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu dr Andrzeja Barańskiego o naszym patronie Janie Siestrzyńskim

Chciał połączyć dwa światy