You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Jak odnaleźć się w nowym miejscu? Poradnik dla rodziców i ucznia

Jak odnaleźć się w nowym miejscu? Poradnik dla rodziców i ucznia

Wybór nowej szkoły czyli kontynuacja nauki w nowej szkole jest jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego młodego człowieka i jego rodziców. Wiąże się też z bardzo dużym stresem. Związane z tym obawy, czy będzie miał nowych przyjaciół, czy poradzę sobie z nauką i wymaganiami szkolnymi. Szczególnie trudne może się to okazać dla tych, którzy nie mieszkali wcześniej w internacie lub nie uczyli się w szkołach dla uczniów niesłyszących. Jak się przygotować do zmiany szkoły?
Drogi Uczniu!
1. Nie twórz własnych wyobrażeń na temat szkoły, rówieśników czy nauczycieli. To może przeszkadzać. Stwórz atmosferę przyjazną dla nowej klasy, kolegów i nauczycieli. Angażuj się w poznanie nowego miejsca i nauczycieli.

2. Bądź sobą, pokaż swoje zalety, ale też trudności, z którymi się borykasz. Na przykład, gdybyś nie znał języka migowego albo potrzebował podczas odrabiania pracy domowej osoby do wyjaśnienia niezrozumiałych treści, powiedz nam o tym. Chcemy o Tobie dużo wiedzieć, żeby móc lepiej Ci pomóc.

3. Pokaż swoje talenty i umiejętności. W naszej szkole posiadamy różne koła zainteresowań i Ty będziesz mógł rozwijać się dalej lub znajdziesz nowe dziedziny, które Cię zainteresują.

4. Na lekcjach staraj się być aktywny. Nauczyciel w szkole średniej wymaga od Ciebie więcej twórczego myślenia, pytania stawiane na zajęciach nie są jednoznaczne, wymagają wnikliwej analizy. Ponadto, odpowiedzi na nie zazwyczaj jest kilka, dlatego nie dziw się, jeśli koledzy będą mieli inne zdanie, które także będzie uznane za poprawne. Nie ma „obijania się” – jeżeli długo nic nie robisz, nauczyciel na pewno zwróci na Ciebie uwagę. Dlatego, warto jest aktywnie uczestniczyć w lekcjach, a przynajmniej uważać.

W naszej szkole może być naprawdę fajnie! Nawiązujesz nowe przyjaźnie, które trwać mogą do końca życia. Uczysz się tylu nowych rzeczy. Poznajesz siebie lepiej i upewniasz się w tym, co chcesz robić w przyszłości. Szkoła to czas nauki i zabawy. Piękny okres w życiu. Niektórzy mówią, że najpiękniejszy. Warto więc go wykorzystać maksymalnie. Życzę wam dobrego wyboru i mądrego rozwoju.

Magdalena Bielak – Kościńska