You are here: Home » Doradztwo zawodowe » Absolwent liceum » Licealisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?

Licealisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?

Maturzysta może dokonać wyboru wyboru edukacji wyższego szczebla:
studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), jeżeli  zdecyduje się na zdobycie wyższego wykształcenia;
szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, jeżeli zdecyduje się na zdobycie kwalifikacji w zawodzie lub konkretnego zawodu. Natomiast przed absolwentem liceum bez zdanej matury stoi wybór szkoły policealnej albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego w celu uzyskania kwalifikacji w zawodzie lub konkretnego zawodu.

Agata Jasińska