Poradnik OSWG

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie

Jaki zawód wybrać dla siebie

Zdobycie zawodu, a właściwie jego nauka, zajmie człowiekowi zaledwie kilka lat – od 3 do 6, natomiast praca w zawodzie może zająć człowiekowi trzy czwarte życia. Zdarza się, że ludzie w czasie swojej aktywności zawodowej zdobywają kwalifikacje w kilku zawodach bądź zmieniają zawód. Czynników wpływających na podjęcie decyzji o wyborze bądź zmianie profesji jest bardzo wiele. Wśród najważniejszych czynników wymienia się:
– osobowość,
– zainteresowania i predyspozycje zawodowe,
– skłonności zawodowe,
– możliwości intelektualne,
– stan emocjonalny i psychofizyczny,
– cele i wartości życiowe preferowane przez decydenta,
– jakość przebiegu edukacji,
– motywację,
– środowisko rodzinne i szkolne, w którym dana osoba dorastała i kształciła się,
– tradycję i obyczaje rodzinne,
– warunki finansowe i materialne,
– sytuację, tendencje i trendy na rynku pracy w miejscu zamieszkania danej osoby,
– koniunkturę w gospodarce danego państwa.

Już w gimnazjum młodzież powinna być zorientowana i poinformowana o tym, jak wygląda świat zawodów i rynek pracy, gdyż właśnie w tym czasie wybiera swoją dalszą ścieżkę edukacji. Niestety, w rzeczywistości wygląda to inaczej, gdyż młodzież często będąc już w szkole ponadgimanzjalnej wciąż jest niezdecydowana, nadal nie wie jaki zawód wybrać. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Na szczęście w Polsce mamy bardzo elastyczne rozwiązania w zakresie edukacji zawodowej.

Agata Jasińska

Comments are closed.