Poradnik OSWG

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie

Gimnazjalisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?

Istnieje cała gama wyborów, która stoi przed absolwentem gimnazjum. Obecnie w polskim systemie oświatowym są trzy ścieżki edukacji, którymi uczeń może podążyć po ukończeniu gimnazjum, a każda z tych ścieżek ma swoje atuty:

1. Edukacyjna ścieżka zawodowa
1. a. szkoła zawodowa – możliwość uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie po zdaniu egzaminu, możliwość podjęcia dalszej nauki po szkole zawodowej w szkole dla dorosłych, żeby zdać maturę i pójść na studia;
1. b. kwalifikacyjny kurs zawodowy – możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych po zdaniu egzaminu.

2. Edukacyjna ścieżka techniczna
2. a. technikum – możliwość uzyskania danej kwalifikacji bądź wszystkich kwalifikacji, aby otrzymać tytuł technika oraz zdania matury;
2. b. szkoła policealna – po ukończeniu liceum możliwość uzyskania świadectwa w danej kwalifikacji bądź we wszystkich kwalifikacjach, a tym samym możliwość otrzymania tytułu technika.

3. Edukacyjna ścieżka ogólnokształcąca
Liceum ogólnokształcące – głównym celem jest skupienie się na przygotowaniu do matury i podjęcia studiów wyższych. Innym rozwiązaniem jest podjęcie dalszej nauki w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym bez konieczności zdawania matury. To rozwiązanie daje możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodzie albo konkretnego zawodu.

Agata Jasińska

Comments are closed.