You are here: Home » Kontakt

Kontakt

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
im. Jana Siestrzyńskiego

ul. Łucka 17/23
00-842 Warszawa
www.oswg-wawa.edu.pl

 

Redakcja Poradnika OSWG:
Anna Antos

 Grafika:
Marek Lasecki

kontakt:
e-mail: a.antos@oswg-wawa.edu.pl

telefon: 22 624 28 91

www.poradnik.oswg-wawa.edu.pl

Poradnik OSWG jest następcą Biuletynu dla Rodziców, który był wydawany w latach 2003-2015. Ta publikacja jest jedną z ważnych form współpracy Ośrodka z Rodzicami naszych niesłyszących uczniów. Poradnik kierujemy do Rodziców, Uczniów i Kandydatów, ale nie tylko. Publikację adresujemy również do osób zawodowo i naukowo zainteresowanych kształceniem ogólnym i zawodowym niesłyszącej młodzieży.  W Poradniku znajdują się również informacje na temat języka migowego, nauczania języka polskiego jako obcego oraz nauki języka angielskiego, rehabilitacji słuchu i mowy oraz rewalidacji. Uczniowie i Rodzice mogą również dowiedzieć się, jak przygotować się do egzaminu maturalnego i zawodowego. Jednym z głównych działów Poradnika jest doradztwo zawodowe, które szczególnie polecamy uczniom i kandydatom zastanawiającym się nad wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Nauka bez rozwoju osobistego, bez pasji, zainteresowań i hobby jest mało ciekawa dla młodego człowieka. Motywacja jest głównym motorem napędowym każdych działań i inicjatyw, które człowiek podejmuje w swoim życiu. Zatem informacji o motywacji i rozwijaniu zainteresowań warto poszukać w dziale „Edukacja i wychowanie”. Autorami naszych publikacji są nauczyciele OSWG, doświadczeni, kompetentni, wysoko wykwalifikowani fachowcy-surdopedagodzy.

Zapraszamy Państwa do współpracy i lektury artykułów.