You are here: Home » Komunikacja

Komunikacja

W dziale „Komunikacja” są dostępne informacje o języku migowym, Polskim Języku Migowym oraz o nauce języka polskiego i angielskiego wśród osób niesłyszących. Glottodydaktyka jest młodą dziedziną naukową, ale na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo ciekawy dział nauki „surdoglottodydaktyka„. Zajmuje się ona nauką języka polskiego jako obcego wśród osób niesłyszących.Nauka języka polskiego wśród niesłyszących uczniów jest wspierana przez przedmiot „rewalidacja„. Artykuły i fachowe porady  z dziedziny rewalidacji w połączeniu z informacjami z zakresu nauki języka polskiego lub angielskiego z całą pewnością przyczynią się do rozwoju kompetencji językowych niesłyszącej młodzieży.

Zapraszamy do lektury 🙂