You are here: Home » Doradztwo zawodowe » Absolwent szkoły branżowej » Uczniu szkoły branżowej, uczysz się zawodu i…

Uczniu szkoły branżowej, uczysz się zawodu i…

chcesz zdobyć kolejny inny zawód, tak? Jest taka możliwość. Dla absolwentów szkół branżowych I i II stopnia, technikum, szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zdecydowanych na przekwalifikowanie się w celu zdobycia nowego zawodu bądź dodatkowych kwalifikacji w zawodzie, istnieje możliwość podjęcia nauki w innej szkole branżowej na tym samym lub podobnym szczeblu edukacji.
 
…  chcesz zdać maturę, tak? Jest taka możliwość. Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia, decydujących się jednak na zdawanie matury i ewentualnie w przyszłości podjęcie studiów, istnieje możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia albo liceum dla dorosłych.

Agata Jasińska