You are here: Home » Doradztwo zawodowe » Zakres poradnictwa zawodowego w OSWG » Na wybór i naukę zawodu nigdy nie jest za późno

Na wybór i naukę zawodu nigdy nie jest za późno

Uczeń, bądź jego rodzic/opiekun, zastanawiając się nad własną/dziecka karierą zawodową, często zadaje sobie pytania:
– czy wybór danego zawodu jest zgodny z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami intelektualnymi, z jego stanem zdrowia?
– czy dany zawód jest poszukiwanym i przydatnym zawodem na rynku pracy w jego miejscu zamieszkania bądź w innym, do którego chce się przeprowadzić?
– czy nauka wybranego przez niego zawodu jest dla niego dostępna?
– czy i jakie są możliwości uzyskania zapomogi lub dofinansowania obciążeń finansowych i pozafinansowych związanych z podjęciem i kontynuacją nauki zawodu?
Odpowiedzi na te pytania można znaleźć z sukcesem na konsultacjach z  doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem szkolnym. Konsultacje takie są codzienną praktyką w naszym Ośrodku i należą również do moich zadań.
Działania doradcze podejmowane w naszym Ośrodku mają przede wszystkim ukształtować u młodzieży orientację zawodową czyli potrzebę podjęcia świadomej decyzji zawodowej. W praktyce oznacza to, że młodzież poznaje swoje zainteresowania, predyspozycje zawodowe i możliwości przedsiębiorcze, po czym ukierunkowuje się do podjęcia decyzji zawodowej.
W trakcie zajęć z doradcą zawodowym uczniowie uczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne i biznesplany. Ponadto mają też możliwość rozwiązania różnych testów dotyczących predyspozycji zawodowych i omówienia wyników. Mogą zadawać nurtujące ich pytania i wspólnie z doradcą poszukać na nie odpowiedzi.
Każdego roku odbywają się warsztaty grupowe dotyczące nabywania umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych i poznawania elementów prawa pracy. Są organizowane szkolne konkursy na najlepsze dokumenty aplikacyjne i biznesplan. Wychodzimy na targi pracy i przedsiębiorczości.
Nasi uczniowie uczą się również samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy. Niektórzy z pełnoletnich uczniów podjęli już pracę: pracują popołudniami oraz w weekendy łącząc to z nauką. Inni zaś podjęli dodatkowe kursy kwalifikacyjne nie rezygnując z nauki w naszym Ośrodku. Ci uczniowie są dumni ze swoich decyzji.
Uczniu, jeżeli jesteś zainteresowany własną karierą zawodową, nie zwlekaj, umów się ze mną na konsultację w Ośrodku albo on-line. Zapraszam codziennie, przez 5 dni w tygodniu przez cały rok szkolny.
Rodzicu, Opiekunie, w razie pytań dotyczących kwestii kariery zawodowej twojego dziecka służę poradą 5 dni w tygodniu przez cały rok szkolny.

Agata Jasińska