You are here: Home » Doradztwo zawodowe » Absolwent liceum » Licealisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?

Licealisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?

Maturzysta może dokonać wyboru wyboru edukacji wyższego szczebla:
–  studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) – 3-4,5 lat nauki, jeżeli  zdecyduje się na zdobycie wykształcenia na poziomie licencjackim lub inżynierskim;
– studia jednolite magisterskie (4,5-6 lat nauki) , jeżeli  zdecyduje się na zdobycie tytułu magistra;
– szkoły policealnej (2 – 2,5 lat) lub  kwalifikacyjnego kursu zawodowego (1-2 lata), jeżeli zdecyduje się na zdobycie kwalifikacji w zawodzie lub konkretnego zawodu. Natomiast przed absolwentem liceum bez zdanej matury stoi wybór szkoły policealnej albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego w celu uzyskania kwalifikacji w zawodzie lub konkretnego zawodu.

Agata Jasińska