You are here: Home » Doradztwo zawodowe » Absolwent szkoły podstawowej » Ośmioklasisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?

Ośmioklasisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?

Istnieje cała gama wyborów, które stoją przed absolwentem szkoły podstawowej. Obecnie w polskim systemie oświatowym są trzy ścieżki edukacji, którymi uczeń może podążyć po ukończeniu szkoły, a każda z tych nich ma swoje atuty:
1.  Edukacyjna ścieżka branżowa
1. a.  szkoła branżowa I stopnia (3 lata nauki) – możliwość uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie po zdaniu egzaminu. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia istnieje możliwość podjęcia dalszej nauki w szkole branżowej II stopnia, w szkole dla dorosłych, żeby zdać maturę i pójść na studia;
1. b.  kwalifikacyjny kurs zawodowy (1-2 lata nauki) – możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych po zdaniu egzaminu.
2.  Edukacyjna ścieżka techniczna
2. a.  technikum (5 lat nauki) – możliwość uzyskania danej kwalifikacji bądź wszystkich kwalifikacji, aby otrzymać tytuł technika oraz zdania matury;
2. b.  szkoła policealna (2 lata nauki) – po ukończeniu liceum możliwość uzyskania świadectwa w danej kwalifikacji bądź we wszystkich kwalifikacjach, a tym samym możliwość otrzymania tytułu technika.
3.  Edukacyjna ścieżka ogólnokształcąca
Liceum ogólnokształcące (4 lata nauki) – głównym celem jest skupienie się na przygotowaniu do matury i podjęcia studiów wyższych. Innym rozwiązaniem jest podjęcie dalszej nauki w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym bez konieczności zdawania matury. To rozwiązanie daje możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodzie albo konkretnego zawodu.

Agata Jasińska