You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Udział w projektach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Udział w projektach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Chciałabym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami jako psychologa szkolnego i dorosłej osoby niesłyszącej. Przedmiotem moich zainteresowań zawodowych są działania młodzieży niesłyszącej w grupach nieformalnych i przy różnych projektach wewnątrzszkolnych oraz poza szkołą. Nasza Młodzież, mimo że jest już dorosła, nadal potrzebuje ukierunkowania, podpowiedzi jak ma żyć i wykorzystywać wolny czas. Potrzebuje uświadomienia, jakim potencjałem dysponuje i co z nim ma zrobić. Dzięki uczestnictwu w różnych projektach miałam okazję zauważyć wśród uczniów pozytywne skutki zaangażowania w działania grup nieformalnych. Do takich inicjatyw zgłaszają się często Młodzi, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić, mają inne wyobrażenia o pracy, rozwoju wewnętrznym. Przyczyną takiego stanu jest często niskie poczucie własnej wartości, brak odwagi itd.

Udział w projektach określa uczniom pewien kierunek własnych działań i wzmacnia motywację do zmiany oraz ciągłego rozwoju. Jednak przede wszystkim uczy samodzielności i pracy w zespole. Ważne jest też to, że dzięki takim inicjatywom możliwe jest poznanie nowych języków czy kultury danych krajów, a nawet posmakowania innej kuchni. Obserwując pozytywny rozwój naszych uczniów ogromnie wierzę w to, że dzięki zaangażowaniu w różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne, po opuszczeniu murów szkoły staną się samodzielni, odważni w kontaktach ze światem zewnętrznym, a przede wszystkim nie będą bali się podejmować różnych prac krótkoterminowych czy długoterminowych. Wierzę też w to, że będą podejmować trudne wyzwania i podążać ciągłemu rozwojowi.

Drodzy Rodzice! Zachęcajcie swoje dzieci do aktywności w różnych grupach nieformalnych. Interesujcie się tym, co Wasze dziecko robi w wolnym czasie i rozmawiajcie o tym często. Motywujcie do podjęcia działań, bo motywacja jest najlepszym motorem rozwoju Waszego dziecka.

Magdalena Bielak-Kościńska