You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Jak uczyć się matematyki? krótki poradnik praktyczny

Jak uczyć się matematyki? krótki poradnik praktyczny

Matematyka jest nauką ścisłą, „królową nauk” i jest też jednym z przedmiotów w szkole, z którym dzieci mają największe problemy. Kłopoty z matematyką w szkole ponadgimnazjalnej mają początek już w podstawówce i pogłębiają się z biegiem lat. Na początku powstają niedostrzegalne braki w wiadomościach i w umiejętnościach matematycznych. Pojawia się brak chęci do nauki matematyki i do rozwiązywania zadań. Niepowodzenia i brak sukcesów mogą spowodować, że jako przedmiot szkolny staje się ona nieatrakcyjna dla ucznia.
Złe doświadczenia z matematyką czyli trudności ze zrozumieniem przedmiotu skutecznie obniżają motywację do nauki. Uczniowie przestają się uczyć matematyki lub uczą się jej niechętnie, tracą wiarę we własne siły i możliwości, a co za tym idzie, zanika motywacja do nauki. Z biegiem czasu złe postawy i nawyki w uczeniu się matematyki utrwalają się, co ma bardzo niekorzystny wpływ na dalsze kształcenie dziecka. Co może pomóc w nauce matematyki?

1. Nastawienie
Trzeba w dziecku zmienić nastawienie do przedmiotu i pomóc mu uwierzyć w swoje możliwości, bo matematyki można się nauczyć! Należy stworzyć takie sytuacje, aby dziecko zobaczyło, że dało udało mu się rozwiązać jakieś zadanie matematyczne. W ten sposób można budować jego poczucie własnej wartości oraz wewnętrzne przekonanie, że może i umie rozwiązać zadanie z matematyki.

2. Nauka umiejętności
Nauka matematyki wymaga sporego wysiłku ze strony dziecka. Musi ono zacząć myśleć samodzielnie, uczyć się ze zrozumieniem, a nie na pamięć. Metoda nauki na pamięć nie zdaje egzaminu w matematyce, która wymaga logicznego myślenia. Najlepiej zacząć naukę od zadań łatwych, stopniowo podnosić poprzeczkę, aby skończyć na zadaniach trudnych.

3. Systematyczność
Codziennie systematycznie ćwiczyć rozwiązywanie zadań. Każdego dnia należy rozwiązywać kilka przykładów. Każde zadanie można potraktować jako wyzwanie, trudność, którą można pokonać.

4. Technika
Przy rozwiązywaniu zadań ważne są poszczególne kroki:
1. przeanalizować treść zadania – zrozumieć jakie informacje są ukryte w treści, co wiemy, a co chcemy osiągnąć.
2. zastanowić się nad metodami rozwiązywania zadań – ułożyć plan rozwiązania problemu korzystając z wcześniej zdobytej wiedzy.
3. przystąpić do rozwiązywania zadań – sprawdzić różne metody i sposoby. Nie poddawać się jeśli na samym początku nie uda się rozwiązać zadania. A może trzeba skorzystać z innej metody?
4. przyjrzeć się rozwiązaniu – przeanalizować sposób rozwiązania, utrwalając w ten sposób swoją wiedzę.

5. Braki
Stosując wyżej wymienioną technikę, dziecko może zatrzymać się na którymś etapie działania. Będzie to dla rodzica informacja, że dziecko ma braki w wiadomościach bądź w umiejętnościach matematycznych. Jak można pomóc dziecku wyrównać zaległości? Warto przypomnieć sobie wiadomości z własnej nauki np. o działaniach na ułamkach. W Internecie są też dostępne różne ciekawe pomoce, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem. Gdy trudności dziecka w nauce matematyki przerastają możliwości rodzica, należy skonsultować się z nauczycielem przedmiotu lub skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Matematyki można się nauczyć, zrozumieć, a co najważniejsze można ją też polubić.

Angelika Niezgoda
Agnieszka Saran