Poradnik OSWG

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie

Lista autorów

Anna Antos – nauczyciel bibliotekarz, redaktor „Poradnika OSWG” oraz „Biuletynu dla Rodziców i Kandydatów”
Czytać każdy może czyli o działalności biblioteki w OSWG i promowaniu czytelnictwa

Promocja czytelnictwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie

Elżbieta Bej  – nauczyciel przedmiotów poligraficznych i informatycznych
Informacje ogólne o egzaminach zawodowych
Technik cyfrowych procesów graficznych

Magdalena Bielak-Kościńska  – psycholog szkolny, nauczyciel języka migowego
Jak odnaleźć się w nowym miejscu

Udział w projektach wewnątrz szkolnych i pozaszkolnych – wpływ na rozwój młodego człowieka

Grzegorz Bisko – wychowawca internatu, trener SLS
Szkolna Liga Siatkówki

Beata Boroń-Salamońska
Matematyka na co dzień

Justyna Flaum – wychowawca internatu, opiekun SU
Samorząd Uczniowski

Grzegorz Galewski  – nauczyciel języka polskiego
O maturze z języka polskiego

Anna Hummel – nauczyciel języka polskiego, opiekun KGT
Koło Głuchego Tłumacza

Agata Jasińska  – nauczyciel przedsiębiorczości, doradca zawodowy
Gimnazjalisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?
Jaki zawód wybrać dla siebie?
Kilka słów o poradnictwie zawodowym
Licealisto, zastanawiasz się nad wyborem dalszej edukacji?
Linki do przydatnych stron internetowych związanych z orientacją i rozwojem zawodowym,wyborem zawodu oraz rynkiem pracy

Na wybór i naukę zawodu nigdy nie jest za późno
Uczniu zawodowcu, uczysz się zawodu i…

Hanna Jurojć  – logopeda
Jak wspieramy rozwój językowy i komunikację naszych uczniów?

Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Alicja Kozińska  – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Co każdy rodzic powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej

Agnieszka Krupa – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun grupy teatralnej „Surdus”
Teatr „Surdus” w OSWG Łucka

Aneta Krysiak
Wpływ wycieczek na rozwój ucznia

Marek Lasecki
Historia sztuki a uczeń głuchy

Anna Martyniuk – psycholog
O radzeniu sobie ze stresem

Matura, jak się uczyć, aby dobrze się przygotować?

Ilona Nartowska  – nauczyciel języka polskiego i rewalidacji
Dlaczego warto czytać?

Angelika Niezgoda  – nauczyciel matematyki i języka migowego
Jak uczyć się matematyki? krótki poradnik praktyczny
Nie taka matematyka straszna

Alicja Orłowska  – pedagog szkolny, nauczyciel języka migowego
PJM w pigułce
Jak wygląda pomoc pedagogiczno-psychologiczna w Ośrodku?

Alicja Orzechowska-Wlazło  – nauczyciel przedmiotów informatycznych
Technik informatyk

Barbara Paczyńska – nauczyciel języka angielskiego
„Za słowami jest cały świat” prof. Jerzy Bralczyk

Katarzyna Piekut  – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Barbara Puczyńska – wychowawca internatu, opiekun gazetki „Czy wiesz?”, były dyrektor OSWG
Gazetka szkolna – kiedyś i dzisiaj

dr Mariusz Sak  – nauczyciel przedmiotów informatycznych
Wzmacnianie motywacji ucznia do rozwijania zainteresowań własnych

Agnieszka Saran  – nauczyciel matematyki
Jak uczyć się matematyki? krótki poradnik praktyczny

Urszula Sitnik – psycholog
Wspieranie nastolatka w adaptacji do nowego miejsca/
Jak motywować młodzież?
Młodzież w wirtualnym świecie
Jak to jest właściwie z tą motywacją u nastolatków?

Anna Stopińska  – dyrektor OSWG, opiekun grupy MMM
Młodzi Migają Muzykę w Przystanku Łucka

Nie samą nauką żyje człowiek… czyli, co można zrobić w Przystanku Łucka, by rozwijać swoje pasje

Joanna Suwart-Olszewska – nauczyciel j. angielskiego, opiekun SU
Samorząd Uczniowski

Joanna Ulanowska  – logopeda, nauczyciel języka polskiego
Czy język polski może być traktowany jako obcy w nauczaniu osób niesłyszących?

Danuta Zielińska – pedagog szkolny
List do Rodziców
Jak wygląda pomoc pedagogiczno-psychologiczna w Ośrodku?

Marta Żulewska – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i rewalidacji
Jak wspieramy rozwój językowy i komunikację naszych uczniów?

Technik żywienia i usług gastronomicznych