Poradnik OSWG

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie

25 lutego 2016
by redakcja
Możliwość komentowania Jak wspieramy rozwój językowy i komunikację naszych uczniów? została wyłączona

Jak wspieramy rozwój językowy i komunikację naszych uczniów?

Troska o umiejętność komunikowania się uczniów niesłyszących ma w naszej placówce długoletnią tradycję. Ogół działań związanych z doskonaleniem procesu komunikowania się młodzieży niesłyszącej jest przede wszystkim realizowany poprzez Zespół Komunikacji Językowej. W skład Zespołu wchodzą logopedzi, nauczyciele rewalidacji, komunikacji oraz … Continue reading

14 stycznia 2016
by redakcja
Możliwość komentowania Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu została wyłączona

Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Z badań prowadzonych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynika, że w Polsce rocznie rodzi się około 600 dzieci z wadą słuchu. Oznacza to, iż u 1.6 dziecka na 1000 urodzonych dzieci występuje problem ze słuchem. Słuch jest tym zmysłem, … Continue reading