You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Czytać każdy może czyli o działalności biblioteki szkolnej

Czytać każdy może czyli o działalności biblioteki szkolnej

 

Jak dbamy o czytelnictwo naszych uczniów? Oto niektóre działania promujące czytelnictwo w Ośrodku:

 • projekt „Książka łatwa czy trudna” – uczniowie podejmują próby selekcjonowania literatury pięknej według poziomu trudności językowej (podział na 4 kategorie: łatwa, średnia, trudna i bardzo trudna). Każda z tych kategorii ma swój kolor naklejony na grzbiet książki, co ma ułatwić czytelnikowi jej wybór. Kolor zielony oznacza książkę łatwą, kolor żółty – poziom średni, niebieski – trudny, a czerwony – bardzo trudny;
 • projekt Wolny dostęp do półek – uczniowie uczą się samodzielności w wyborach czytelniczych;
 • projekt „Kupujemy książki” – uczniowie wybierają tytuły książek do kupienia do biblioteki,
 • braliśmy udział w Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórce Książek Podaruj książkę Kresowiakom” – książki zostały przekazane polskim licealistom na Litwie i Białorusi za pośrednictwem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna,
 • uczestniczymy w Ogólnopolskiej Zbiórce Książek „Zaczytane biblioteki” ,
 • bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji Publicznego Czytania „Jak nie czytam, jak czytam”,
 • dwukrotnie braliśmy udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Lista książek do kupienia opracowana przez uczniów była zaakceptowana przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. Ponadto wszystkie klasy zrealizowały projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej oraz dotyczące promocji czytelnictwa.,
 • wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Ławka z wyobraźnią” przeprowadzonym w listopadzie 2016r. przez Fundację Zaczytani.org– projekt ławki wykonały Karolina Bartosiewicz i Katarzyna Wieczorkiewicz. Tytuł projektu: „Literatura polska widziana oczami osób głuchych”, została wykorzystana tematyka „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Konkurs nie został rozstrzygnięty, ale projekt ławki uczennic został wprowadzony do katalogu fundacji i czeka na sponsora i produkcję;
 • braliśmy udział w projekcie żywieniowym „Trzymaj formę” prowadzonym przez nauczycielkę Alicję Kozińską – gromadzenie i udostępnianie książek z działu gastronomia, zdrowie i dietetyka,
 • był zrealizowany próbny projekt Chcemy czytać” – były opracowane w języku migowym streszczenia wybranych książek, które są udostępniane na stronie internetowej biblioteki i profilu facebook`owym Ośrodka;
 • trwa korelacja czytelnicza między biblioteką a przedmiotami szkolnymi uczniowie na polecenie nauczycieli wypożyczają zbeletryzowane książki przedmiotowe, za co mogą otrzymać ocenę;
 • czytanie w czasie wolnym. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i wakacji. Wyjątkiem są uczniowie klas kończących. Ponadto w grupach internackich są realizowane zajęcia czytelnicze z uwzględnieniem preferencji czytelniczych wychowanków.

A jak jest z czytaniem w Przystanku Łucka?

 Teraz, zamiast czasopism, dużym zainteresowaniem cieszy się literatura piękna, młodzieżowa i literatura faktu, książki kryminalne, horrory oraz fantasy. Coraz częściej czytelnicy pytają o literaturę związaną ze środowiskiem niesłyszących. Wzrasta chęć korzystania z poradników typu:

 • jak zdobyć chłopaka/dziewczynę,
 • jak wygląda pierwsza miłość,
 • jak uniknąć depresji,
 • jak nie popełnić błędów w wyborze partnera życiowego,
 • jak zrealizować podróże marzeń…

Wskazuje to na fakt, że uaktywnia się grupa czytelników chcących dokonywać świadomych wyborów życiowych. Czytelnicy są teraz bardziej świadomi, otwarci i nie ukrywają swoich potrzeb czytelniczych. Powiększa się grono uczniów, którzy swoje poszukiwania czytelnicze prowadzą poza biblioteką szkolną i coraz częściej korzystają z propozycji nauczycieli i kolegów, a nawet sami wskazują ciekawe tytuły będące bestsellerami.

Szkoła podejmuje wiele działań promujących czytelnictwo i zachęcających niesłyszących uczniów do przełamywania niechęci do czytania. Efekty są widoczne, ale bardzo potrzebujemy wsparcia i zainteresowania ze strony Rodziców.

Zapraszam Państwa do włączenia się w działania promujące czytelnictwo oraz do biblioteki szkolnej. Zachęcam również do lektury artykułów na stronach internetowych:

Biblioteka: www.biblioteka.oswg-wawa.edu.pl;

Poradnik OSWG: www.poradnik.oswg-wawa.edu.pl.

Anna Antos

nauczyciel bibliotekarz w OSWG