You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Czytać każdy może czyli o działalności biblioteki

Czytać każdy może czyli o działalności biblioteki

Biblioteka OSWG znajduje się na parterze warsztatów szkolnych. Jest to nowe, duże, przestronne pomieszczenie, które posiada czytelnię, wypożyczalnię i ICIM, czyli Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W czytelni jest wydzielony kącik do czytania gazet i książek z wygodnymi fotelami
i ławami oraz regały na czasopisma, jest też regał z księgozbiorem podręcznym. Ponadto, w czytelni dostępny jest zestaw telewizyjny: telewizor, dvd oraz wideo, służący do oglądania filmów edukacyjnych z różnych przedmiotów i zekranizowanych lektur, które są tłumaczone na język migowy przez nauczycieli. Czytelnicy mogą też spokojnie przygotowywać się do zajęć szkolnych albo szukać informacji w zbiorach książkowych, a zwłaszcza w księgozbiorze podręcznym. Czytelnia jest miejscem, gdzie w skupieniu można przygotowywać się do matury lub egzaminów zawodowych. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) to druga część czytelni, na którą składają się cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Do nich podłączone jest urządzenie wielofunkcyjne: skaner, ksero i drukarka. Sprzęt ten biblioteka otrzymała w ramach realizacji projektu unijnego „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych” w 2005 roku. ICIM służy przygotowywaniu prezentacji multimedialnych z różnych przedmiotów np.: j. polskiego, biologii. Jest to także nauka samodzielnego doboru źródeł informacji z wykorzystaniem tradycyjnych zbiorów piśmiennych. Uczniowie przygotowują prezentacje przedmiotowe, opisy bibliograficzne, wykorzystują też komputery do wyszukiwania na stronach internetowych informacji niezbędnych do nauki własnej oraz z wykorzystaniem multimedialnej encyklopedii PWN i słowników elektronicznych. Natomiast wypożyczalnia jest tą częścią biblioteki, która wywołuje zawrót głowy z powodu dużej ilości kolorowych książek i półek.

W naszej bibliotece realizowana jest opcja „wolnego dostępu do półek”. Oznacza to, że czytelnicy sami sobie wybierają lektury i inne książki do czytania, dotyczy to też podręczników i filmoteki. Na pomoc w poznawaniu księgozbioru i rozkładu książek na półkach mogą liczyć uczniowie klas pierwszych oraz nowi czytelnicy. Pozostali radzą sobie sami. Dlaczego tak jest? Otóż nasi uczniowie są uczeni samodzielności w wyszukiwaniu zbiorów po to, aby w przyszłości mogli samodzielnie radzić sobie w publicznych bibliotekach miejskich lub uniwersyteckich. Nasze zbiory są ułożone na półkach według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), która jest stosowana we wszystkich bibliotekach
na świecie.

Mamy w swoich zbiorach ponad 10700 książek, 80 kaset wideo, 176 filmów dvd i 2 audiobooki. Oprócz tego są prenumerowane czasopisma, kilka tytułów biblioteka otrzymuje za darmo od naszych czytelników i zaprzyjaźnionych wydawnictw. Od kilku lat systematycznie jest prowadzona komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w programie MOL OPTIVUM firmy Vulcan. Spora część zbiorów jest już dostępna w katalogu elektronicznym, w którym każdy z czytelników może mieć swoje indywidualne konto zabezpieczone hasłem. W katalogu elektronicznym, oprócz informacji o zbiorach, są dostępne zestawienia z zakresu filmoteki szkolnej, lektur, surdopedagogiki i literatury głuchych, nauki języka migowego i języka angielskiego oraz nabytków książkowych.

Jednym z głównych zadań biblioteki szkolnej jest promocja czytelnictwa. Jest to zadanie trudne nie tylko dla nauczyciela bibliotekarza, ale też dla całej kadry pedagogicznej. Czytelnictwo uczniów niesłyszących wymaga intensywnej pracy wszystkich nauczycieli, aby codziennie przełamywać ich niechęć do czytania książek. Ta niechęć bierze się głównie z powodu braków językowych, które sprawiają, że czytanie książek kojarzy się z wchodzeniem na wysoką górę i z wysiłkiem, a nie z przyjemnością. Właśnie dla tych uczniów prowadzone jest koło czytelnicze.

Rozwijanie czytelnictwa w OSWG to szereg zadań wynikających z programu promocji czytelnictwa opracowanego dla całej placówki na rok szkolny. W tym zakresie biblioteka udziela pomocy maturzystom oraz uczniom samodzielnie poszukującym wiedzy w różnych źródłach. W kręgu zainteresowań nauczyciela bibliotekarza są także uczniowie z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi. Są inicjowane rozmowy, pogadanki z uczniami na temat czytania: w czasie przerw, na lekcjach bibliotecznych i na zastępstwach w bibliotece. Odbywają się zajęcia czytelnicze, na które przychodzą wychowawcy ze swoimi klasami oraz zainteresowani nauczyciele przedmiotów. Podczas tych zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z książkami o różnym stopniu trudności oraz uczą się samodzielnego doboru lektury. W bibliotece odbywają się również lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem nie tylko Internetu, ale również źródeł pisanych (encyklopedie, słowniki, opracowania itp.). Wsparciem dla czytelników są kolorowe oznaczenia poziomu trudności językowej książek naklejone na grzbiety książek (poziom bardzo łatwy, łatwy, średni, trudny i bardzo trudny). Dotyczy to tylko książek z działu „Literatura piękna”.

Są organizowane lekcje biblioteczne w Bibliotece Narodowej i w Bibliotece Uniwersyteckiej (BUW). Uczniowie uczą się też korzystać z katalogów on-line, które są dostępne w Ośrodku i bibliotekach publicznych. Poza tym, na bieżąco zwraca się uwagę na rozwój słownictwa wśród uczniów poprzez indywidualne i grupowe zajęcia czytelnicze: czytanie prasy, książek i praca ze słownikami i encyklopediami. Preferencje czytelnicze uczniów są rozwijane poprzez dyskusje o książkach i zachęcanie do samodzielnego doboru lektury z wypożyczalni. W tych działaniach uczniowie dodatkowo otrzymują wsparcie od nauczycieli i wychowawców.

Stan czytelnictwa uczniów jest analizowany w podsumowaniu rocznym i przedstawiany na radach pedagogicznych. Do codziennej pracy biblioteki w zakresie promocji czytelnictwa włącza się również internat. Wsparcie internatu dla uczniów chcących czytać jest bardzo ważne.

Do promocji czytelnictwa przyłączają się grupy wraz z wychowawcami, które mają określony plan i realizują go podczas zajęć czytelniczych w internacie. Jest to indywidualne czytanie czasopism i książek w czasie wolnym od nauki, zachęcanie kolegów i koleżanek do czytania przez promocję nowości bibliotecznych i korzystanie z księgozbioru. Oglądanie filmów z napisami (telewizja, kino). Są też zajęcia czytelnicze w grupach realizujące konkretne zadanie np. „Czytam, bo lubię – czytelnictwo indywidualne”, „Czytam, bo chcę mieć dobre oceny”, „Czytamy w szkole” – propozycja dla uczniów dochodzących w ramach pracy internatu, zajęcia czytelnicze rozwijające słownictwo, pogłębiające wiedzę na różne tematy, ćwiczące pamięć.

Uwieńczeniem wieloletnich działań promujących czytelnictwo wśród uczniów niesłyszących jest wygrana w konkursie: 22 października 2015r. zajęliśmy 3 miejsce w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” w II edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”. Nagrodą było 50 książek przekazanych do naszej biblioteki. Tytuły wymarzonych pozycji uczniowie wybierali sami, myszkując w księgarniach i na stronach internetowych wydawnictw. Zespół, który zrealizował zwycięski film to Dominika Bartoszuk, Konrad Kozłowski, Weronika Michniewicz, Magdalena Wdowiarz, Angelika Wiśniewska, Konrad Wiśniewski pod moją opieką.

Ciekawostką są recenzje książek przedstawiane przez uczniów w formie filmików w języku migowym. Filmiki są prezentowane na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu facebook`owym Ośrodka.

W 2016 roku wzięliśmy udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki udziałowi w programie udało się kupić do biblioteki szkolnej 271 nowych książek oraz zrealizować projekty edukacyjne związane z czytelnictwem w klasach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Bierzemy również udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo „Jak nie czytam jak czytam”, „Ławki z wyobraźnią”, „Zaczytane biblioteki”. W ciągu roku szkolnego biblioteka na bieżąco realizuje wśród uczniów akcje „Książka łatwa czy trudna”, „Chcemy czytać”. Ponadto na terenie Ośrodka trwa stały bookcrossing „Podaj dalej”, czyli wzajemne przekazywanie sobie książek wartych przeczytania.

Informacje o zbiorach, godzinach otwarcia biblioteki i promocji czytelnictwa są dostępne na stronie: www.biblioteka.oswg-wawa.edu.pl.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych zaczyna się od pierwszego kroku: wzięcia książki w rękę
i … Co dalej? Jak sobie z tym poradzić? Chcę czytać, ale…  Zapraszam do naszej biblioteki, spróbujmy wspólnie polubić czytanie.

Anna Antos