You are here: Home » Egzamin zawodowy » Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik cyfrowych procesów graficznych

Jakie egzaminy trzeba zdać, aby otrzymać dyplom technika cyfrowych procesów graficznych?

Trzeba zdać trzy egzaminy (z trzech kwalifikacji)

  • 54 “Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania”– na koniec drugiej klasy;
  • 25 “Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – na koniec trzeciej klasy;
  • 55 “Drukowanie cyfrowe” – w połowie klasy czwartej.

Jak wygląda egzamin?
Egzamin praktyczny polega na wykonaniu otrzymanego zadania w czasie 180 minut + 30 minut dla niesłyszących. Np. na egzaminie A.54 można otrzymać części składowe widokówki, ulotki reklamowej, broszury czy innego produktu poligraficznego i przygotować komputerowo tę pracę do drukowania w drukarni, wg zasad drukarskich. Liczą się pliki wykonane w zadanym programie komputerowym oraz próbny wydruk wykonany na szkolnej drukarce. Za prawidłowe wykonanie pracy przydzielane są punkty i trzeba zdobyć 75%. Po zdaniu obu części: teoretycznej i praktycznej otrzymuje się zaświadczenie o zdaniu tej kwalifikacji.

Na co zwrócić uwagę ucząc się do egzaminu?
W każdej specjalności bardzo ważne jest słownictwo. Jest ono trudne, bo na co dzień nie używamy tych słów. Jest ich bardzo dużo, czasem są bardzo podobne, a oznaczają coś zupełnie innego. Słowa nowe pojawiają się już od pierwszej klasy i stopniowo ich przybywa. Najlepiej systematycznie przygotowywać się do zajęć i to nie tak, żeby otrzymać ocenę i zapomnieć wszystko. Te same terminy powtarzają się w drugiej i w trzeciej klasie, z innych przedmiotów, w innej kwalifikacji. Słownictwa należy uczyć się „na zawsze”.

W pytaniach teoretycznych ważne jest, aby rozumieć słowa oznaczające wszystkie odpowiedzi. Łatwiej jest wtedy wyeliminować odpowiedzi niewłaściwe i upewnić się która jest dobra. Uczniowie tracą dużo punktów, gdyż nie rozumieją lub nie dokładnie rozumieją pytanie. Zestawy egzaminacyjne są przygotowywane tak samo dla słyszących i niesłyszących, nie ma pytań dostosowanych, łatwiejszych. Znajomość języka polskiego i słownictwa zawodowego jest również niezbędna do zrozumienia polecenia na egzaminie praktycznym. Nie wystarczy znajomość oprogramowania i umiejętność posługiwania się komputerem. Zadanie należy wykonać dokładnie według polecenia. Trzeba umieć wyczytać wszystkie ważne informacje wpływające na sposób wykonania.

Na egzaminie potrzebne są umiejętności matematyczne. Oblicza się materiały niezbędne do wykonania produkcji, koszty wykonania, czas pracy potrzebny w produkcji. Rozwiązywanie takich zadań ćwiczymy na lekcjach. Na egzaminie można zdobyć kilka punktów rozwiązując je prawidłowo.

Skąd czerpać informacje?

Niestety do dnia dzisiejszego nie zostały wydane konkretne podręczniki dedykowane dla technika cyfrowych procesów graficznych. Najważniejsze informacje uzyskać można na zajęciach. Nauczyciel przedstawia tematy, wyjaśnia, daje przykłady zadań z jakimi można spotkać się na egzaminie. Uczniowie otrzymują również część materiałów w formie wydrukowanej.

Na rynku jest wiele książek dotyczących tematyki drukarskiej i grafiki cyfrowej, ale rzadko pisane są przystępnym językiem i zwykle dotyczą jakiegoś wybranego tematu. Przerabiamy wiele tematów i wiązałoby się to z potrzebą zdobywania kilkudziesięciu pozycji. Coraz więcej ciekawych informacji można zdobyć w Internecie. Są zestawy słownictwa związanego z drukowaniem, z grafiką, z multimediami. Można obejrzeć filmiki nagrane podczas przygotowywania prac, drukowania. Można nawet znaleźć dokładne odpowiedzi na pytania związane z obsługą programów graficznych czy wymagania drukarskie. Trzeba tylko chcieć wykorzystywać Internet jako kopalnię wiedzy, a nie tylko miejsce spotkań towarzyskich i rozrywki.

Czy można przewidzieć pytania egzaminacyjne?

Niestety w Internecie nie ma pytań egzaminacyjnych. Te, które były w latach poprzednich rozwiązujemy na zajęciach. Jednak powstające co roku zestawy egzaminacyjne są coraz bardziej rozbudowane , pytań z tematyki poligraficznej da się ułożyć setki i nie ma możliwości przerobić wszystkich. Dlatego pytania jakie są na kartkówkach, klasówkach i pytania z poprzednich egzaminów należy rozwiązywać powyżej 80%, aby pozostawić margines na pytania zaskakujące, nieprzewidziane wcześniej. Baza pytań Komisji Egzaminacyjnej ciągle się powiększa i nawet pytanie o to samo, ale inaczej sformułowane może sprawić na egzaminie duży kłopot.

Elżbieta Bej